Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Betalings-en annuleringsvoorwaarden
Na reservering dient binnen 7 dagen, tenzij anders is overééngekomen, een aanbetaling te worden gedaan van 50% van het totaalbedrag + € 100,00 waarborgsom. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief, u ontvangt dan een bevestiging via e-mail. Het restantbedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode door ons ontvangen te zijn. Indien dit niet het geval is, is de overeengekomen huurperiode automatisch ontbonden en wordt het huis direct weer beschikbaar gesteld voor verhuur echter blijft de betalingsverplichting tot 100% bestaan,tenzij u heeft geannuleerd. Bij annulering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd. In dit geval wordt de aanbetaling dan ook niet teruggestort.
Bij annulering binnen 8 weken tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode bent u 75% van het totaalbedrag verschuldigd.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode bent u 100% (het totaalbedrag) verschuldigd.
Wij adviseren u zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Overig
De aankomstdag en -tijd is tijdens het hoogseizoen zaterdag na 16.00 uur en het vertrek is zaterdag voor 10.00 uur. Tijdens de overige periodes is de dag van aankomst flexibel en in overleg te bepalen.
In de gîte is het verboden te roken en is een huisdier in overleg toegestaan.
De borg bedraagt € 100,00 en dient tegelijkertijd met de aanbetaling te worden voldaan.
Alle kosten die ontstaan tijdens de huurperiode dienen voor vertrek afgerekend te zijn met de verhuurder. In geval van bijvoorbeeld beschadiging van het huis en/of inboedel zal verrekening plaatsvinden met de ontvangen borgsom. De ontvangen borg is in geen geval de maximale aansprakelijkheid van de huurder ten op zichte van de verhuurder. Na een eventuele verrekening zal de verhuurder de borgsom binnen 2 weken na het einde van de huurperiode terug storten.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
– Schade aan of diefstal van bezittingen van de huurder.
– Ongeval of letsel van de huurder(s) gedurende het verblijf, tenzij er sprake is van nalatigheid of een tekortkoming van de verhuurder

WhatsApp WhatsApp us